หญ้าขจรจบ Pennisetum polystachion (L.) Schult.

scientific name: Pennisetum polystachion (L.) Schult.

วงศ์ Family: Poaceae วงศ์หญ้า

แหล่งที่พบ Locality: เป็นวัชพืชคุกคาม เป็นพืชต่างถิ่น มีถิ่นกำเนิดที่ทวีปแอฟริกา พบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

ภาพโดย: Saroj Ruchisansakun

ระบุชนิดโดย: ดร.บุญช่วง บุญสุข Dr. Boonchuang Boonsuk

 

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish