หญ้าดอกลายเชียงดาว Swertia chiangdaoensis Suksathan

Scientific name: Swertia chiangdaoensis Suksathan

Family : Gentianaceae วงศ์ดอกหรีดเขา

Photographer: Saroj Ruchisansakun

Identified by: Saroj Ruchisansakun

Locality: Chiang Mai (Doi Chiang Dao WS)

ThailandEnglish