หญ้าพันเกลียว Ceropegia thailandica Meve

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Ceropegia thailandica Meve

ชื่อทั่วไป Common name: หญ้าพันเกลียว

วงศ์ Family: APOCYNACEAE วงศ์ตีนเป็ด-ASCLEPIADOIDEAE วงศ์ย่อยนมตำเลีย

การกระจายพันธุ์ distribution: พืชเฉพาะถิ่นของไทย  (ภูวัว Phu Wua บึงกาฬ)

ข้อมูลเพิ่มเติม Note: ชื่อสกุล “Ceropegia” ตั้งโดย Carl Linnaeus (1753) หมายถึงน้ำพุขี้ผึ้ง (fountain of wax) มาจากคำว่า ‘Keros’ หมายถึงขี้ผึ้ง และ ‘pege’ หมายถึงน้ำพุ

ส่วนคำระบุชนิด “Thailandica” ก็หมายถึง พบในประเทศไทย

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง Reference: http://www.dnp.go.th/botany/plantdetail.aspx?monthno=200912&smonthname=December&slanguage=thai

https://en.wikipedia.org/wiki/Ceropegia

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish