หญ้ามวนฟ้า Cynoglossum lanceolatum Forssk.

Scientific name: Cynoglossum lanceolatum Forssk.

Family: Boraginaceae วงศ์หญ้างวงช้าง

Locality: เชียงใหม่ Chiang Mai (ดอยหลวงเชียงดาว Doi Chiang Dao WS)

Photo: Saroj Ruchisansakun

Identified by: Saroj Ruchisansakun

 

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish