หญ้าหนวดฤๅษี Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult.

Scientific name: Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult.

Family: Poaceae วงศ์หญ้า

ภาพ: Saroj Ruchisansakun

ระบุชนิด: Chuang Boonsuk

ThailandEnglish