หญ้าหนวดแมว พยับเมฆ Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific name: Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.

ชื่อทั่วไป Common name: หญ้าหนวดแมว พยับเมฆ

วงศ์ Family : LAMIACEAE วงศ์กะเพรา

การกระจายพันธุ์ Distribution: แทบทุกภาคของไทยยกเว้นภาคใต้ พม่า ภูมิภาคอินโดจีน

Photo: Saroj Ruchisansakun

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish