หญ้าหัวเสือ Leucas ciliata Benth.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific name: Leucas ciliata Benth.

ชื่อสามัญ Common name: หญ้าหัวเสือ ฮังแตน Tufted Leucas

วงศ์ Family : LAMIACEAE วงศ์กะเพรา

การกระจายพันธุ์ Distribution: เชียงใหม่ (ดอยหลวงเชียงดาว) เลย (ภูกระดึง)

Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง Reference: http://www.dnp.go.th/botany/mplant/word.aspx?linkback=genus&keyback=Dendrophthoe&author=&family=&genus=&habit=&localname=&species=&word=&lastitem=Leu102

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish