หญ้าเทียน Impatiens chinensis L.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Impatiens chinensis L.

ชื่อสามัญ Common name: หญ้าเทียน

วงศ์ Family: Balsaminaceae วงศ์เทียน

สถานะ Status: Least Concerned

การกระจายพันธุ์ Distribution: การกระจายพันธุ์กว้างในเอเชียเขตร้อน

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish