ปัดน้ำ หญ้าไฟตะกาด Drosera peltata Thunb.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific name: Drosera peltata Thunb.

ชื่อวงศ์ Family: DROSERACEAE วงศ์หยาดน้ำค้าง

ชื่ออื่น common name: ปัดน้ำ (ตะวันออกเฉียงเหนือ,เลย) หญ้าไฟตะกาด (ตราด) หยาดน้ำค้าง (เลย)

การกระจายพันธุ์ Distributionประเทศไทยพบเกือบทุกภาค (ภูกระดึง); เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ศรีลังกา, จีน, ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย

Note: พืชล้มลุกกินแมลง

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

References:

http://www.dnp.go.th/botany/ThaiPlantName/Default.aspx

http://www.dnp.go.th/botany/mindexdictdetail.aspx?runno=3441

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish