หม้อแกงลิง Nepenthes ampullaria Jack

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Nepenthes ampullaria Jack

ชื่อทั่วไป Common name: หม้อแกงลิง ช่อหม้อแกง (ปัตตานี), บลางอกึกอ (มลายู ปัตตานี), หม้อแกงค่าง (ปัตตานี)

วงศ์ Family: NEPENTHACEAE วงศ์หม้อข้าวหม้อแกงลิง

การกระจายพันธุ์ distribution: ภาคใต้ของไทย มาเลเซีย สิงคโปร์บอร์เนียว สุมาตรา หมู่เกาะโมลุกกะ เกาะนิวกินี

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง Reference: https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish