หยาดมโนราห์ Microchirita mollissima (Ridl.) A. Weber & D. J. Middleton

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Microchirita mollissima (Ridl.) A. Weber & D. J. Middleton

ชื่ออื่น common name: หยาดมโนราห์

วงศ์ Family: GESNERIACEAE วงศ์ชาฤาษี

การกระจายพันธุ์ distribution: พังงา

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish