หางไหล Derris elliptica (Wall.) Benth.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Derris elliptica (Wall.) Benth.

วงศ์ Family: FABACEAE วงศ์ถั่ว FABOIDEAE วงศ์ย่อยถั่ว

ชื่ออื่น common name: กะลำเพาะ (กลาง,เพชรบุรี), เครือไหลน้ำ (เหนือ), โพตะโกส้า (กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน), หางไหลแดง (กลาง,เหนือ), ไหล (เหนือ), ไหลน้ำ (เหนือ), อวดน้ำ (สุราษฎร์ธานี), Tuba root (CommonName), Derris (CommonName)

การกระจายพันธุ์ distribution: ทั่วทุกภาคของประเทศไทย; อินเดีย, พม่า, ลาว, เวียตนาม, กัมพูชา, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์

ข้อมูลเพิ่มเติม note: ไม้เถา รากนำมาใช้เบื่อปลา ฆ่าแมลง

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

ระบุชนิด Identified by: ดร. ยศเวท สิริจามร Dr. Yotsawate Sirichamorn

อ้างอิง Reference:

http://derris.myspecies.info/taxonomy/term/16

http://www.qsbg.org/database/plantdb/mdp/medicinal-specimen.asp?id=734

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish