หุน Argyreia osyrensis (Roth) Choisy

 

 

 

 

 

 

 

หุน

Name: Argyreia osyrensis (Roth) Choisy

Family: Convolvulaceae วงศ์ผักบุ้ง

Identified by: Saroj Ruchisansakun

Locality: เขากระโจม สวนผึ้ง ราชบุรี

ThailandEnglish