หูปากกา Thunbergia fragrans Roxb.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Thunbergia fragrans Roxb.

ชื่อทั่วไป Common name: หูปากกา(ชุมพร),จิงจ้อ,จิงจ้อเขาตาแป้น(สระบุรี)

วงศ์ Family: Acanthaceae วงศ์เหงือกปลาหมอ

การกระจายพันธุ์ distribution: Cultivated, Native to Westen Africa

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง Reference: http://www.dnp.go.th/botany/ThaiPlantName/Default.aspx

ThailandEnglish