ถ้วยทอง Solandra grandiflora Swartz

ถ้วยทอง Solandra grandiflora Swartz

ถ้วยทอง Solandra grandiflora Swartz
วงศ์มะเขือ SOLANACEAE

ใส่ความเห็น