อั้วดาวธาร อั้วน้อยภูวัว Diplomeris pulchella D.Don

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Diplomeris pulchella D.Don

ชื่อทั่วไป Common name: อั้วดาวธาร ua dao than (General) อั้วน้อยภูวัว ua noi phu wua (General)

วงศ์ Family: ORCHIDACEAE วงศ์กล้วยไม้

การกระจายพันธุ์ distribution: ไทย  (ภูวัว Phu Wua)

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References: http://www.dnp.go.th/botany/mplant/word.aspx?linkback=genus&keyback=Dendrophthoe&author=&family=&genus=&habit=&localname=&species=&word=&lastitem=Dip326

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish