อินทนิลบก Lagerstroemia macrocarpa Kurz

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific name: Lagerstroemia macrocarpa Kurz

ชื่อทั่วไป Common name: อินทนิลบก (กลาง) ; กากะเลา (อุบลราชธานี) ; กาเสลา (ตะวันออกเฉียงเหนือ); จ้อล่อ , จะล่อ , จะล่อหูกวาง (เหนือ) ; ปะหน่าฮอ , ซีมุง (แม่ฮ่องสอน)

วงศ์ Family: LYTHRACEAE วงศ์ตะแบก

การกระจายพันธุ์ Distribution: ไทย พม่า กัมพูชา ลาวเวียดนาม Thailand, Myanmar, Cambodia, Laos, Vietnam

Otherพืชอาหารหนอนผีเสื้อ Trabala pallida

เสื้อสีดอกตะแบก

Photo: Saroj Ruchisansakun

Identified by: Brigitta de Wilde-. Duyfjes

References: http://sciencepress.mnhn.fr/sites/default/files/articles/hd/a2016n2a8.pdf

http://www.dnp.go.th/botany/ThaiPlantName/Default.aspx

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish