เขนงนายพราน Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce

ชื่อทั่วไป Common name: เขนงนายพราน Khaneng naai phraan, กระบอกน้ำพราน Krabok nam phraan, หม้อข้าวหม้อแกงลิง Mokhaao mokhaeng ling, เหน่งนายพราน Neng naai phraan (Peninsular), ปูโยะ Puu-yo (Malay-Pattani); ลึงค์นายพราน Lueng naai phraan (Phatthalung); หม้อแกงค่าง Mokaeng khaang (Pattani); หม้อข้าวลิง Mokhaao ling (Chanthaburi)

วงศ์ Family: NEPENTHACEAE วงศ์หม้อข้าวหม้อแกงลิง

การกระจายพันธุ์ distribution: ภาคใต้ของไทย มาเลเซีย สิงคโปร์บอร์เนียว สุมาตรา หมู่เกาะโมลุกกะ เกาะนิวกินี

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง Reference: http://www.qsbg.org/Database/plantdb/mdp/medicinal-specimen.asp?id=278

ThailandEnglish