เจ้าแตรวง Lilium primulinum var. burmanicum (W.W.Sm.) Stearn

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific name: Lilium primulinum var. burmanicum (W.W.Sm.) Stearn

ชื่ออื่น: ดอกแตรวง, เด็งช้างเผือก (เชียงใหม่), โพ้แม่ลา (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่); อินทง (เชียงใหม่)

วงศ์ Family : Liliaceae วงศ์ลิลลี่ วงศ์ปริก

ถิ่นที่อยู่ Locality: เชียงใหม่ (ดอยเชียงดาว, ดอยอินทนนท์, ดอยสุเทพ) ; จีนตอนใต้; พม่า

ข้อมูลเพิ่มเติม Note: ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 2 เมตร มีหัวใต้ดิน

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References: http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsnamesci=Lilium0primulinum0Baker0var.0burmanicum0(W.0W.0Sm.)0Stearn

ThailandEnglish