เทียนดอกขาว Impatiens discolor DC.

Scientific name: Impatiens discolor DC.

ชื่ออื่น : เทียนดอกขาว

วงศ์ Family : Balsaminaceae วงศ์เทียน

สถานะ Status: พืชหายาก Rare plant

การกระจายพันธุ์ Locality: เชียงใหม่ Chiang Mai (ดอยหลวงเชียงดาว Doi Chiang  Dao)

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

ThailandEnglish