เทียนนกแก้ว Impatiens psittacina Hook.f.

Scientific Name: Impatiens psittacina Hook.f.

Family: Balsaminaceae วงศ์เทียน

Photographer: Saroj Ruchisansakun

Identified by: Saroj Ruchisansakun

Locality: Chiang Mai เชียงใหม่ (ดอยหลวงเชียงดาว); Myanmar Shan state

ThailandEnglish