เทียนนา เทียนน้ำ Hydrocera triflora (L.) Wight & Arn.

Scientific name: Hydrocera triflora (L.) Wight & Arn.

ชื่ออื่น : แก้วน้ำ (นครราชสีมา, ปราจีนบุรี); เทียนนา, เทียนน้ำ (ภาคกลาง); อีนาโอย์ (มาเลย์-นราธิวาส)

วงศ์ Family : Balsaminaceae วงศ์เทียน

สถานะ Status: สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ (LC – Least Concern)

ข้อมูลเพิ่มเติม note:  ไม้ล้มลุก ลำต้นฉ่ำ สูงไม่เกิน 1.5 เมตร ขึ้นในน้ำหรือบนบก  ผลคล้ายผลสด ขึ้นเป็นวัชพืชตามทุ่งนา ที่โล่งที่ชื้นแฉะ ความสูงไม่เกิน 100 เมตร ออกดอกเดือนเสียงหาคมถึงพฤศจิกายน

การกระจายพันธุ์ Locality: กระจายพันธุ์กว้างในเขตร้อนตั้งแต่อินเดียถึงอินโดนีเซีย พบทุกภาคของประเทศไทย เคยมีรายงานว่าพบได้ทั่วไปในกรุงเทพมหานคร

Pollinoatior: ผึ้ง Bee

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansaku

อ้างอิง Reference:

http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsnamesci=Hydrocera0triflora0(L.)0Wight010Arn.

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish