เทียนบ้าน Impatiens balsamina L.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Impatiens balsamina L.

ชื่อสามัญ Common name: เทียนบ้าน เทียนดอก

วงศ์ Family: Balsaminaceae วงศ์เทียน

สถานะ Status: Least Concerned

การกระจายพันธุ์ Distribution: การกระจายพันธุ์กว้างในเอเชียเขตร้อน

ข้อมูลเพิ่มเติม Note: ถูกนำมาใช้ประโยชน์เป็นเวลานาน มีการนำเข้าไปเพาะปลูกใช้เป็นสมุนไพรตั้งแต่โบราณ

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish