เทียนพระบารมี Impatiens charisma Suksathan & Keerat.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Impatiens charisma Suksathan & Keerat.

ชื่อสามัญ Common name: เทียนพระบารมี

วงศ์ Family: Balsaminaceae วงศ์เทียน

สถานะ Status: พืชหายาก ขึ้นตามซอกหินปูน เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ Rare plant

การกระจายพันธุ์ Distribution: พืชเฉพาะถิ่นของไทย พบที่จังหวัดกาญจนบุรี Endemic plant to Kanchanaburi

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง: Suksathan, P. & Triboun, P. (2009) Ten new species of Impatiens (Balsaminaceae) from Thailand. Gardens’ Bulletin Singapore 61: 159–184.

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish