เทียนสุขสถาน Impatiens suksathanii Ruchis. & Triboun

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Impatiens suksathanii Ruchis. & Triboun

ชื่อสามัญ Common name: เทียนสุขสถาน Suksathan Impatiens

วงศ์ Family: Balsaminaceae วงศ์เทียน

สถานะ Status: พืชหายาก ขึ้นตามซอกหินปูน เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เนื่องจากพืชชนิดนี้พบได้ตามเขาหินปูนเตี้ยๆไม่กี่แห่ง บางประชาการอยู่ในเขตวัดซึ่งมีโอกาสถูกรุกรานได้ง่าย Rare plant

การกระจายพันธุ์ Distribution: พืชเฉพาะถิ่นของไทย ขึ้นตามเขาหินปูนเตี้ยๆ พบที่จังหวัดกาญจนบุรี Endemic plant to Kanchanaburi

ข้อมูลเพิ่มเติม Note: คำระบุชนิดตั้งตามชื่อ ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน ผู้เชี่ยวชาญพืชวงศ์เทียนในประเทศไทย

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References:

Ruchisansakun, S., P. Triboun and T. Jenjitikul. (2014). A new species of Impatiens (Balsaminaceae) from southwestern Thailand. Phytotaxa 174(4): 237-241.

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish