เทียนหัวไม้ขีด Impatiens muscicola Craib

Scientific name: Impatiens muscicola Craib

Common name: เทียนหัวไม้ขีด

Family : Balsaminaceae วงศ์เทียน

Photo: Saroj Ruchisansakun

Identified by: Saroj Ruchisansakun

Status: พืชเฉพาะถิ่นของไทย พืชหายาก Endemic plant to Thailand, Rare plant

Locality: เชียงใหม่ (ดอยหลวงเชียงดาว)

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish