เทียนเชียงดาว Impatiens chiangdaoensis Shimizu

Scientific name: Impatiens chiangdaoensis Shimizu

Family : Balsaminaceae วงศ์เทียน

Photo: Saroj Ruchisansakun

Identified by: Saroj Ruchisansakun

Locality: เชียงใหม่ (ดอยหลวงเชียงดาว)

ThailandEnglish