เทียนเมืองกาญจน์ Impatiens kanburiensis T. Shimizu

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name:Impatiens kanburiensis T. Shimizu

ชื่อสามัญ Common name: เทียนเมืองกาญจน์

วงศ์ Family: Balsaminaceae วงศ์เทียน

สถานะ Status: พืชหายาก ขึ้นตามซอกหินปูน เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ Rare plant

การกระจายพันธุ์ Distribution: พืชเฉพาะถิ่นของไทย พบที่จังหวัดกาญจนบุรี Endemic plant to Kanchanaburi

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง Reference:

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish