เนียมต้นปีก หญ้ารากหอม Salomonia longiciliata Kurz.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Salomonia longiciliata Kurz.

ชื่อทั่วไป Common name: เนียมต้นปีก (กลาง) หญ้ารากหอม (ตะวันออกเฉียงเหนือ,เหนือ)

วงศ์ Family: POLYGALACEAE วงศ์ต่างไก่ป่า

การกระจายพันธุ์ distribution: ทั่วทุกภาคของประเทศไทย (ภูวัว); พม่า กัมพูชา เวียดนาม บอร์เนียว ฟิลิปปินส์

ข้อมูลเพิ่มเติม Notes: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี สูง 10-30 ซม.

การใช้ประโยชน์: รากมีกลิ่นหอม ทางภาคอีสานนำมาปรุงผสมเครื่องหอม เช่น แป้งหอม

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง Reference: ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์

ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์

http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsnamesci=Salomonia0longiciliata0Kurz

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish