เปราะราตรี Kaempferia noctiflora Nopporncharoenkul & Jenjitt.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Kaempferia noctiflora Nopporncharoenkul & Jenjitt.

วงศ์ Family: ZINGIBERACEAE วงศ์ขิง

ชื่ออื่น common name: เปราะราตรี, เปราะดอกขาวเชียงใหม่, เปราะใบม่วง เชียงใหม่) Proh Bai Muang (Chiang Mai)

การกระจายพันธุ์ distribution: endemic to Northern Thailand (Chiang Mai)

ข้อมูลเพิ่มเติม note: ไม้ล้มลุก มีเหง้า ออกดอกก่อนใบ ใบอ่อนกินกับน้ำพริก มีรสซ่า

ภาพ Photo:  N. Nopporncharoenkul

ระบุชนิด identified by: Nopporncharoenkul & Jenjittikul 2017

อ้างอิง Reference: Nopporncharoenkul N & Jenjittikul T (2017) Kaempferia noctiflora (Zingiberaceae), a new species from Northern Thailand. Phytotaxa 316 (1): 067–072.

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish