เอื้องกลีบเกลียว Cephalantheropsis obcordata (Lindl.) Ormerod

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Cephalantheropsis obcordata (Lindl.) Ormerod

ชื่อทั่วไป Common name:  เอื้องกลีบเกลียว (ทั่วไป) ueang klip kliao (General)

วงศ์ Family: ORCHIDACEAE วงศ์กล้วยไม้

การกระจายพันธุ์ distribution: พบได้ในทุกภูมิภาคในประเทศไทยยกเว้นภาคเหนือและตะวันออก พบโดยทั่วไปจากอินเดียตะวันออกไป
จีนตอนใต้ ญี่ปุ่น มาเลเซีย

In Thailand found in all regions except the North and East. Generally widespread from NE India to S China and Japan, and in Malesia as far eastwards as the Moluccas.

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References: http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-36695

KURZWEIL H (2010) A precursory study of the Calanthe group
(Orchidaceae) in Thailand. Adansonia 32(1): 57-107.

ชื่อพรรณไม้ อาจารย์เต็ม สมิตินันทน์

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish