เอื้องข้าวเหนียวลิง Calanthe rosea (Lindl.) Benth.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Calanthe rosea  (Lindl.) Benth.

ชื่อทั่วไป Common name: เอื้องข้าวเหนียวลิง

วงศ์ Family: ORCHIDACEAE วงศ์กล้วยไม้

การกระจายพันธุ์ distribution: ไทย(กาญจนบุรี) พม่า Thailand Myanmar

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References: http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-23782

http://www.orchidspecies.com/brachyacuta.htm

ชื่อพรรณไม้ อาจารย์เต็ม สมิตินันทน์

ThailandEnglish