เอื้องจิตติมา Dendrobium chittimae Seidenf.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Dendrobium chittimae Seidenf.

ชื่อทั่วไป Common name: หวายจิตติ wai chitti (General) เอื้องจิตติมา ueang chittima (General)

วงศ์ Family: ORCHIDACEAE วงศ์กล้วยไม้

การกระจายพันธุ์ distribution: ไทย(กาญจนบุรี)

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References: http://www.dnp.go.th/botany/mplant/word.aspx?linkback=genus&keyback=Dendrophthoe&author=&family=&genus=&habit=&localname=&species=&word=&lastitem=dendrob024

ThailandEnglish