เอื้องตาเหิน Dendrobium infundibulum Lindl.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Dendrobium infundibulum Lindl.

ชื่อทั่วไป Common name: เอื้องเงินหลวง ueang ngoen luang (Mae Hong Son) เอื้องตาเหิน ueang ta hoen (General)

วงศ์ Family: ORCHIDACEAE วงศ์กล้วยไม้

การกระจายพันธุ์ distribution: ไทย (แม่ฮ่องสอน
เชียงใหม่) ; จีน หิมาลัย อัสสัม พม่า ลาว เวียดนาม Chinese, Himalayas, Assam, Myanmar, Thailand, Laos and Vietnam

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References:  http://www.dnp.go.th/botany/mplant/word.aspx?linkback=genus&keyback=Dendrophthoe&author=&family=&genus=&habit=&localname=&species=&word=&lastitem=dendrob088

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish