เอื้องน้ำต้น Calanthe cardioglossa Schltr.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Calanthe cardioglossa Schltr.

ชื่อทั่วไป Common name: เอื้องน้ำต้น เอื้องน้ำตาล สาวสามสี เอื้องเหลี่ยม เฒ่านั่งฮุ่ง

วงศ์ Family: ORCHIDACEAE วงศ์กล้วยไม้

การกระจายพันธุ์ distribution: ไทย  (Chiangdao WS)

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References: http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/Search_detail.asp?Botanic_ID=1903

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish