เอื้องลิ้นลาย Chrysoglossum ornatum Blume

Scientific name: Chrysoglossum ornatum Blume

Family: ORCHIDACEAE วงศ์กล้วยไม้

Photo: Dr. Stephan Gale (Forest Herbarium – BKF)

Identified by: Forest Herbarium – BKF

Locality: อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก

ThailandEnglish