เอื้องแซะ Dendrobium scabrilingue Lindl.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Dendrobium scabrilingue Lindl.

ชื่อทั่วไป Common name: เอื้องแซะ เอื้องแซะหลวง เอื้องแซะหอม

วงศ์ Family: ORCHIDACEAE วงศ์กล้วยไม้

การกระจายพันธุ์ distribution: ไทย(ภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ และภาคตะวันออก)

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References: http://www.qsbg.org/database/Botanic_Book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=1951

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish