แสงแดง Colquhounia coccinea Wall.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific name: Colquhounia coccinea Wall.

วงศ์ Family : LAMIACEAE วงศ์กะเพรา

การกระจายพันธุ์ Distribution: เชียงใหม่ (ดอยหลวงเชียงดาว)

ข้อมูลเพิ่มเติม Note: น้ำหวานเป็นอาหารของนกกินปลี Sunbirds feed on ther nectar.

Photo: Saroj Ruchisansakun

 

 

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish