ใบเงิน ใบนาก ใบทอง Graptophyllum pictum (L.) Griff.

Common name ชื่ออื่น: caricature plant, gold leaves
Scientific name: Graptophyllum pictum (L.) Griff.
Family : Acanthaceae วงศ์เหงือกปลาหมอ
Photo: Saroj Ruchisansakun
Identified by: Saroj Ruchisansakun
Locality: Cultivated, Bangkok (Jatujak Market)

ThailandEnglish