หญ้านกเค้าเชียงดาว Leucas lanata Benth.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific name: Leucas lanata Benth.

ชื่อทั่วไป Common name: หญ้านกเค้าเชียงดาว

วงศ์ Family : LAMIACEAE วงศ์กะเพรา

การกระจายพันธุ์ Distribution: เชียงใหม่ (ดอยเชียงดาว Chiangdao WS)

Photo: Saroj Ruchisansakun

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish