พิศวงชวา Thismia javanica J.J. Sm.

Scientific name: Thismia javanica J.J. Sm.

Family : วงศ์พิศวง Thismiaceae

Photo: Saroj Ruchisansakun

Identified by: ดร. สหัช จันทนาอรพินท์ Dr.Sahut Chantanaorrapint

Reference:

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish