ก่อหรั่ง Castanopsis armata (Roxb.) Spach.

ก่อหรั่ง Castanopsis armata (Roxb.) Spach.

ก่อหรั่ง Castanopsis armata (Roxb.) Spach.
วงศ์ก่อ Fagaceae

ใส่ความเห็น