ก่อแป้น Castanopsis echidnocarpa (Hook. f. & Thomson ex A. DC.) A. DC.

ก่อแป้น Castanopsis echidnocarpa (Hook. f. & Thomson ex A. DC.) A. DC.

ก่อแป้น Castanopsis echidnocarpa (Hook. f. & Thomson ex A. DC.) A. DC.
วงศ์ก่อ Fagaceae

ใส่ความเห็น