แปร้น้ำเงิน Sonerila maculata Roxb.

แปร้น้ำเงิน Sonerila maculata Roxb.

แปร้น้ำเงิน Sonerila maculata Roxb.
MELASTOMATACEAE

ใส่ความเห็น