ดอกดินแดง Aeginetia indica L.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Aeginetia indica L.

ชื่อทั่วไป Common name: ดอกดินแดง

วงศ์ Family: Orobanchaceae วงศ์ดอกดิน

การกระจายพันธุ์ distribution: ไทย  (ภูวัว Phu Wua)

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References:

 

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish