เครือข้าวตอก Aerva sanguinolenta (L.) Blume

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Aerva sanguinolenta (L.) Blume

ชื่อทั่วไป Common name: เครือข้าวตอก khruea khao tok (Northern)พันงูตัวผู้ phan ngu tua phu (Central) พันงูใหญ่ phan ngu yai (Saraburi) สารข้าวตอก san khao tok (Northern) หญ้าดอกขาว ya dok khao (Central) หญ้าดอกข้าวตอก ya dok khao tok (Northern) หญ้าพันงูเล็ก ya phan ngu lek (Prachuap Khiri Khan) ฮ้วนเป็ด huan pet (Northern)

Family: วงศ์บานไม่รู้โรย AMARANTHACEAE

การกระจายพันธุ์ Distribution:

ข้อมูลเพิ่มเติม Notes:

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

References: พรรณไม้เขื่อนศรีนครินทร์

ชื่อพรรณไม้ เต็ม สมิตินันทน์

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish