ประทัดอ่างขาง Agapetes megacarpa W.W. Sm.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Agapetes megacarpa W.W. Sm.

ชื่อทั่วไป Common name: ประทัดดอย, ประทัดใหญ่, ประทัดอ่างขาง (ทั่วไป)

Family: วงศ์กุหลาบพันปี ERICACEAE 

Note: ไม้พุ่มหรืออิงอาศัย ขึ้นบนหินปูนที่โล่ง ความสูง 1000–2000 เมตร

การกระจายพันธุ์: เชียงราย (ดอยตุง) เชียงใหม่ (อ่างขาง) น่าน (ดอยภูคา); จีนตอนใต้  (ยูนนาน)

ข้อมูลเพิ่มเติม: ชื่อสกุล “Agapetes” มาจากภาษากรีก agapetos หมายถึง ที่รัก หรือ ที่พึงปรารถนา

ภาพ Photo: Wins Buddhawong, สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

ระบุชนิด Identified by: ดร. ปิยเกษตร สุขสถาน Dr. Piyakaset Suksathan

References: http://www.dnp.go.th/botany/plantdetail.aspx?monthno=200311&smonthname=November&slanguage=thai

http://www.qsbg.org/Database/BOTANIC_Book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=1405

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish