ผักเป็ด Alternanthera paronichyoides St. Hil.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Alternanthera paronichyoides St. Hil.

ชื่อทั่วไป Common name: ผักเป็ด

Family: วงศ์บานไม่รู้โรย AMARANTHACEAE

การกระจายพันธุ์ Distribution:

ข้อมูลเพิ่มเติม Notes:

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

References: สารานุกรมพืชในประเทศไทย

http://www.qsbg.org/

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish