น้อยหน่า Annona squamosa

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Annona squamosa L.

ชื่อสามัญ Common name: น้อยหน่าsugar-apples or sweetsops

วงศ์ Family: วงศ์กระดังงา ANNONACEAE

การกระจายพันธุ์ Distribution:  พืชพื้นเมืองของอเมริกาเขตร้อน

ข้อมูลเพิ่มเติม Notes: พบได้เรื่อยๆ ตามริมถนนทางขึ้นดอยอินทนนท์

ที่มาของชื่อ:

Note: ชาวสเปนอาจถือเมล็ดจากโลกใหม่ไปยังฟิลิปปินส์
และโปรตุเกสจะสันนิษฐานว่าได้แนะนำแอปเปิ้ลน้ำตาลไปทางตอนใต้ของอินเดียก่อน 1590 มันได้เติบโตขึ้นในอินโดนีเซียในช่วงต้นศตวรรษที่ 17 และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในภาคใต้ของจีน

พืชอาหารหนอน ผีเสื้อหนอนจำปีธรรมดา (Graphium agamemnon agamemnon L.)

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

References: http://www.dnp.go.th/FOREMIC/NForemic/Caterpillars%20Food/Philips%20pet%20Caterpillar/Food%20information%201/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2.html

https://www.hort.purdue.edu/newcrop/morton/sugar_apple.html

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish