ยาเป๊าะ Archidendron glomeriflorum (Kurz) I. C. Nielsen

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Archidendron glomeriflorum (Kurz) I. C. Nielsen

ชื่ออื่น common name: ปอด, ปัตตาโฮ, ยาป๊อด (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่); ยาเป๊าะ, ระกำ(เชียงใหม่): pot, pat-ta-ho, ya-pot (Karen-Chiang Mai); ya po, rakam (Chiang Mai)

วงศ์ Family: วงศ์ถั่ว กลุ่มสีเสียด FABACEAE subfamily Caesalpinioideae clade Mimosoid

การกระจายพันธุ์ distribution: เชียงใหม่, เชียงราย, เลย,แม่ฮ่องสอน; พม่า: Chiang Mai, Chiang Rai, Loei, Mae Hong Son; Myanmar

ข้อมูลเพิ่มเติม note: เป็นพืชหายาก Rare plant

ภาพ Photo: คุณจิราภรณ์ มีวาสนา Jiraporn Meewasana

ระบุชนิด Identified by: .สุคิด เรืองเรื่อ Sukid Rueangruea

อ้างอิง Reference: ชื่อพรรณไม้ เต็ม สมิตินันทน์

Treatened plants in Thailand

The Legume Phylogeny Working Group (LPWG). (2017). “A new subfamily classification of the Leguminosae based on a taxonomically comprehensive phylogeny”. Taxon. 66 (1): 44–77. doi:10.12705/661.3

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish